top of page
dji1676533703764.jpg

בית ספר חופים חדרה

חוות דעת שניה למבנה בשטח כולל של 9,000 מ״ר ומתן פיתרון שקיצר משמעותית את זמן הביצוע

האתגר:

פרויקט להקמת מבנה בן 3 אגפי כיתות בני שלוש קומות כל אחד, בשטח כולל של 9,000 מ״ר.

פתרון הביסוס שניתן על ידי היועץ הקודם כלל כלונסאות בנטונייט, שביצועם כרוך בעלות גבוהה וזמן ביצוע איטי.

הפתרון:

שימוש בכלונסאות קצרות שנקדחו ביבש מעל מי התהום, בעלות נמוכה משמעותית וזמן ביצוע קצר בהרבה.

bottom of page