top of page
20150506_144748.jpg

בניית מתחם מגורים יוקרתי בראש המצוק החופי בארסוף

האתגר:

ביסוס בראש המצוק החופי, החשוף לפגעי מזג האוויר והשפעת הים.

הפתרון:

ביצוע חישובי יציבות מדרונות לכלל המדרון, מעבר לתחום המגרש, ייצוב המדרון באזורי חולשה והתאמת הביסוס.

bottom of page