top of page
20220118_091555.jpg

פיתוח שכונות אבני חפץ

הקמת שכונה חדשה הכוללת את כל התשתיות, מבני מגורים ושצ"פים במדרון תלול הכולל אזורי מילוי ושפך.

הפתרון של יוגר כלל:

· ליווי צמוד של עבודות הביצוע ובחינת טיב המסלע באזורים השונים.

· שיתוף פעולה עם ניהול הפרויקט (נחשון הנדסה) ושאר המתכננים במספר רב של פרויקטים יוצר "שפה משותפת" והיכרות בין אישית בין המהנדסים, דבר שמאפשר קידום התכנון והוזלת העלויות.

bottom of page