top of page
DJI_0018.JPG

פיתוח שכונות בבית שמש

פיתוח מספר שכונות בבית שמש על קרקע מורכבת ובעייתית לביסוס

האתגר:

פיתוח שכונת המשקפיים ושכונות ד׳ 1-4 שנבנו על ידי משרד השיכון.

חתך הקרקע בבית שמש הוא מורכב ובעייתי ומכיל איזורי קירטון עד קירטון גירי ואזורי חוואר. אזורי החוואר בעייתיים בשל תופעת הגלישות הנפוצה בהם. 

הפתרון:

אזורי הקירטון עד קירטון גירי מבוססים בד״כ בכלונסאות מיקרופיילים או כלונסאות רגילים. לעומת זאת, אזורי החוואר, שהוא סלע חלש בעל פוטנציאל תפיחה, מחייבים ביסוס עמוק במכונות כלונסאות וכן טיפול בנושא גלישת מדרונות. גורמים אלו מייקרים ומסבכים את הפתרונות.

bottom of page