top of page

ברגי סלע לתמיכה בדופן הר

ביצוע דייס לברגי סלע שתומכים את דופן ההר, בו שימשה "יוגר מהנדסים" כיועצת הקרקע

מתוך תחילת פרויקט של חברת נטורה ועבור 20 יח"ד דו-משפחתיות ובפיקוח "אור אנגל - בדק בית פיקוח בניה".

bottom of page