top of page

הנדסת ערך - הוזלת עלות פרויקט בניה

הנדסת ערך בתחום הבנייה, מאפשרת חסכון בעלויות הפרויקט ועל בסיס לימוד ובחינת היבטיו ההנדסיים השונים וגיבוש המלצות לשינוי בתכנון וביישום ותוך שמירה על איכות המוצר הסופי.

כמי שמספקים שירותי יועץ קרקע, בחברת מוטי יוגר אנחנו מקפידים לשלב בשירותים שלנו גם את ההיבט המקצועי של "הנדסת ערך" המאפשרת לנו לבצע בקרה על דו"חות קרקע קיימים, תוכניות קונסטרוקציה ופרויקטים בתהליכים ביצוע או גמר. המקצועיות שלנו איפשרה לנו בעבר ובמהלך בחינת תוכניות פרויקטים פרטיים של בנית בתים וכן פרויקטים עסקיים-מסחריים להציג חלופות לחסכון בסכומים משמעותיים שאיפשרו יציאה לדרך בתקציב ביצוע פחות בעשרות אחוזים.
"הנדסת ערך בוחנת דרכים לשיפור תפקוד המוצר, ולהוזלתו על-ידי הפחתת חומר הגלם, הקטנת דרישות הדיוק וייעול תהליכים" (גדעון הלוי, שם) וזאת מתוך גישה הנדסית-מקצועית המתבססת על כלים אקדמיים מוכחים וכן ניסיון רב השנים של חברת מוטי-יוגר הנדסה.
אנחנו מתמחים בשירותי הנדסת ערך של הוזלת עלויות פרויקט בניה בהתחייבות.


הנדסת ערך, מה זה?


תחום הנדסת-הערך ממוסד בעולם וכולל כמה שלבים:


הכנה

מחקר ואיסוף נתונים

ניתוח

פיתוח חלופות

הערכת חלופות

גיבוש מסקנות

הצגת חלופה מומלצת

בקרה

 
ובפירוט נוסף והמתבסס על תקינה כמו ISO 15686 הבינלאומי.


איסוף מידע

 • מה עומד להתבצע?

 • מי המבצע? מה התוצאה הנדרשת? מה אסור שיקרה?


מדידה

 • מה אופן מדידת והערכת החלופות?

 • מה הן הגישות השונות לאספקת החלופות?

 • מה הן החלופות שיאפשרו הצגת תוצאה דומה לנדרשת?

 
ניתוח

 • מה נדרש לבצע?

 • כמה זה עולה?

 • האם יש דרכים חלופיות להשגת היעד והתוצר הנדרש?


הערכה

 • מי מהחלופות היא המועדפת ותניב את התוצאה הטובה ביותר?


פיתוח חלופות

 • מה הן ההשלכות?

 • מה העלויות?

 • מהם הביצועים?


הצגת חלופות

 • הצגת פתרונות חלופיים ללקוח, המלצה לחלופה הטובה ביותר וכלים לקבלת החלטה.


אם תרצו ללמוד עוד על הרקע האקדמי-מקצועי של גישת הנדסת-ערך, תוכלו למצוא חומר רב בכרך-ב' של הספר "תכן הנדסי" מאת גדעון הלוי בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה בקישור פה.


האם אתם מבצעים Value Engineering?

בהחלט כן.
כוח האדם המקצועי בחברת מוטי יוגר אינג' מאפשר לנו ביצוע תהליכי הוזלת עלויות בפרויקטים ועל-ידי שימוש בגישת הנדסת-ערך (Value Engineering). בעבר כבר ביצענו מספר פרויקטים מורכבים של הפחתת עלויות בניה שהצליחו להוזיל משמעותית את עלות הבניה הסופית ללקוח - אם בבניה פרטית ואם בבניה עסקית בהיקף גדול.
אולם וחשוב לציין, כי אצלנו במוטי יוגר אינג' ההתמקדות אינה רק בהוזלת עלויות באמצעות חסכון בחומר אלא ובעיקר מתבססת על בחינה מעמיקה של שיטות הבניה ואיתור חלופות יעילות, בטוחות וזולות יותר.

bottom of page