top of page

ייעוץ קרקע וביסוס

הנדסת תחום יעוץ הקרקע וביסוס הנו נגזרת של תחום הגיאוטכניקה ולרוב נרכש מתוך לימודי הנדסה במוסד אקדמי מוסמך, או במוסדות אחרים המעניקים תעודה בתחום זה.
יועץ הקרקע עצמו, הוא הסמכות המקצועית שתפקידה לשמור עליכם ולהבטיח את האינטרסים שלכם מול מי שבונה לכם את הבית!

 

באופן טבעי כל קרקע הנה בעלת מאפיינים פרטניים קבועים (חול, סלע, חמרה, גיר וכו') ודרישות סטטיקה ודינמיקה משלה, אולם הקרקע יכולה להגיב ולהתנהג באופן שונה כאשר הסביבה משתנה בין אתר ואתר. לכן, בחינה נקודתית, מקצועית הלוקחת בחשבון את כלל ההיבטים ומתבססת על סקר קרקע גיאולוגי וקידוחים חיונית ביותר. המלצת ודו"ח יועץ הקרקע מתייחסת לתשתית המתוכננת (קונסטורקציה כמבנה, בית, כביש, גשר וכו') ומתבססת על בחינה גיאולוגית מעמיקה של סוג הקרקע ומאפייניה הסביבתיים. לשם כך, מתבצע סקר סוג הקרקע וסביבה, נבחנות חלופות ביסוס ומוצגת המלצה מפורטת לגבי שיטות ועומק הביסוס ובהתחשב בתשתית הקונסטרוקציה המתוכננת כאמור. חייגו כעת 09-8911401
מי הוא יועץ קר
קע? קראו עוד.
בפועל, תהליך יעוץ הקרקע והביסוס דורש הכשרה מתאימה בתחום הגיאולוגיה ועל מנת לפקח על קידוחי הנסיון ואשר בעקבותיהם יוצג "שדה המדגמים" שישולב בדו"ח הקרקע שבו המלצה לאופי ועומק הביסוס הנדרש. בדיקות השטח יכולות להתבסס על בדיקת S.P.T או קידוחי עומק מלא וכן דגימת קרקע. לאחר שמהנדס הקונסטרוציה מסיים את תוכנית הביצוע, יועץ הקרקע מוסיף את אישורו ובהתאם לממצאים שהציג מוקדם יותר. במרבית המקרים, ייעוץ הקרקע והביסוס גם ילווה את הביצוע בפועל וזאת בהגעה לאתר העבודה וכדי לוודא כי הקבלן מיישם את המלצות יועץ הקרקע. בהתאם לממצאים בשטח, יועץ הקרקע יכול להציג דו"חות ביניים עם התרעות או הערות ו\או דו"ח סופי לאישור הביצוע.
בנוסף, את התהליך מלווים מסמכים משפטיים ודו"חות המהווים הנחיות מקצועיות מחייבות לבעלי המקצוע הנוספים המעורבים בפרויקט ולכן יועץ קרקע מקצועי ילווה את עצמו עם סיוע משפטי וטכני כנדרש - וודאו זאת מראש!
איך הופכים יועץ קרקע?
כדי להפוך יועץ קרקע מוסמך וכדי שתוכלו לזהות ולאמת כי היועץ שלכם אכן מוסמך כראוי - יש לבדוק את הדרישות של משרד העבודה והרווחה והאם הוא רשום במדור "קרקע וביסוס" כנדרש.
למדו עוד פה.

bottom of page