top of page

קידוח קרקע

פרויקקידוח קרקע ניסיוני לדגימה (מכונים גם קידוח ניסיון), בתהליך גיבוש דו"ח הקרקע לפני פרויקט הבניה, הוא רכיב מרכזי וחיוני שאי אפשר בלעדיו.

 

קידוח קרקע - למה?
 

במסגרת סקר הקרקע, מבצעים דגימות בשטח באמצעות סדרת קידוחים שמטרתם איסוף דגימות קרקע במיקומים ועומקים הנקבעים בהתבסס על מיפוי היסטורי של האתר. מטרת בדיקת הקרקע במסגרת הקידוח, הוא קביעת יציבותה, סוג ואיכותה של הקרקע ולאפשר למהנדס וקונסטרוקטור להגיש המלצות לתשתית פרויקט הבניה העתידי.

למקצועיות וליסודיות של השלבים השונים בתהליך הקידוח והדגימה השלכה משמעותית על יכולת הניתוח וגיבוש ההמלצות בהמשך ולכן על אופי פרויקט הבניה המתוכנן.

השיקולים שעל קבלן קידוח הקרקע הניסיוני מתבססים על הנחיות יועץ הקרקע והמיפוי ההיסטורי וכן בחינת אתר הדגימה בפועל ושיקולי נגישות, כיסוי ומבוהקות תוצרי הדגימה.

 

סוגי קידוח קרקע לדגימה - שיטות ושיקולים
 

קיימות מספר שיטות לביצוע קידוחי קרקע לדגימה ובהתאם לכך הכלים בהם עושים שימוש.

השיקולים המרכזיים, בבחירת שיטת וכלי הקידוח, הם:

1. נגישות אתר הדגימה (גישה מוגבלת, תשתיות חשמל\מים, מבנה סגור וכו').

2. עומק וקוטר הקידוח, בהתאם לבניה המתוכננת.

3. סוג הקרקע.

4. מטרת הפרויקט (בניה פרטית, מסחרית, ציבורית או אחרת).

 

למשל, עבור בניה פרטית עומק הקידוח המקובל הוא כ-12 מטר ואילו לבניין כ-24 מטר.

לכן, בהתאם למגבלות כאמור ייתכן קידוח בשיטות הבאות:

1. מגדל קידוח מכני - קידוח קרקע לעומק, רק באתר בעל נגישות גבוהה.

2. מקדח מכני על משאית - מיועד לעומקים גדולים וסוגי קרקע קשים.

3. מקדח מכני על טקטור עם יכולת הטייה - מתאים לאתריםב בעלי נגישות מוגבלת, אך לא לקידוח עומק גדול.

4. מקדח ידני הידראולי (מכני) - מוגבל בעומק בינוני ובקוטר הפעולה, אך מתאים לאתרי בעלי גישה מוגבלת אפילו למקדח טרקטור.

5. מקדח ידני - מוגבל בעומק ובקוטר הפעולה ובהתאם ליכולת הפיזית של הקודח, אך מתאים לאתרי בעלי גישה מוגבלת אפילו למקדח טרקטור.

סוגי קידוחים:

1. קידוח גלעין (HQ וואירליין סלע): מיועד לאדמה סלעית.

2. קידוח ספירלה (אוגר): מיועד לקרקע יבשה או חולית.

3. קידוח DCP: בדיקת צפיפות קרקע המיועדת למיפוי מיקום השכבות, עוביין וקביעת חוזק הקרקע (עוד על קידוח DCP, פה).

4 קידוח SPT: קידוח להערכת צפיפות הקרקע, באמצעות מקדח צינורי מיוחד (עוד על קידוח SPT, פה).

 

כמובן שככל שמתבצעים יותר קידוחים, כך מתקבל מידע עשיר יותר והמאפשר קבלת החלטה מדויקת ומסומכת יותר. אולם יועץ הקרקע וביחד עם הקונסטרוקטור ידעו למטב את פריסת הקידוחים בהתאם לשיקולים מקצועיים וכמו אלו המופרטים מעלה.

2023-05-07_15-34-48.png

בחירת שירותי קידוח קרקע


בשוק מגוון גדול של קבלני קידוח קרקע, ולכן חשוב לבחון מספר חלופות של שירות, שיטות ומחיר.

כמובן שאסור לשכור את שירותי קבלן שלא קיבל המלצות ותוצרי עבודותו נבדקו ומקובלים על יועץ הקרקע שבחרתם להתקשר איתו. במקרים מסויימים, יועץ הקרקע עצמו ימליץ לכם על שירותי קבלן קידוח שהוא עובד איתו באופן שוטף ולכן סומך על המקצועיות של תוצרי העבודה שלו - שכאמור חיוניים להפקת דו"ח קרקע מקצועי.

עם זאת, יש לדרוש מיועץ הקרקע לפרט את הדרישות והתוצרים מקידוח הקרקע וכדי לאפשר סקר שוק בין קבלנים שונים.

bottom of page