top of page

    SPT קידוח קרקע

קידוח SPT (או בלעז, Standard Penetration Test) ובעברית "קידוח החדרה תקנית", מיועד לקידוחי ניסיון ובדיקת צפיפות הקרקע.

 

הקידוח מתבצע באמצעות מקדח מיוחד המורכב מצינור ופטיש ונוהל של קידוח ומכות החדרת צינור הדגימה והמאפשר הסקת מסקנות לגבי צפיפות הקרקע הנדגמת.

 

קידוח SPT
 

תהליך קידוח החדרה תקנית, קידוח SPT, מתבסס על שימוש בצינור דגימה עבה דופן, בקוטר חיצוני של 50.8 מ"מ וקוטר פנימי של 35 מ"מ, ואורך של סביב 650 מ"מ.

צינור זה מוטח בקרקע, בתחתית הקידוח, באמצעות מכות מפטיש בעל מסה של 63.5 ק"ג בהנפה של 760 מ"מ (30 אינץ '). צינור הדגימה חודר 150 מ"מ לקרקע ואז מתועד מספר המכות הדרושות לצינור לכל 150 מ"מ (6 אינץ ') ועד לעומק של 450 מ"מ (18 אינץ'). סכום מספר המכות הנדרש עבור חדירת 6 האינטשים השני והשלישי של החדירה, נקרא "התנגדות החדירה הסטנדרטית" או "ערך N". במקרים בהם 50 מכות אינן מספיקות כדי לקדם אותה במרווח של 150 מ"מ (6 אינץ ') נרשמת החדירה לאחר 50 מכות.

ספירת המכות מספקת אינדיקציה לצפיפות הקרקע, והיא משמשת בנוסחאות הנדסיות גיאוטכניות אמפיריות רבות.

נוהל קידוח SPT, מוכר בתקנים בינלאומיים כמו ISO 22476-3, תקן ASTM D1586 וגם התקן האוסטרלי Australian Standards AS 1289.6.3.1.

 

מתי וכמה?
 

את הצורך בקידוח קרקע בכלל וקידוח SPT בפרט, יקבע יועץ הקרקע ובהתבסס על ניתוח הצרכים וייעודי השטח. בין השיקולים לבחירת שיטת הקידוח SPT:

1. נגישות אתר הדגימה (גישה מוגבלת, תשתיות חשמל\מים, מבנה סגור וכו').

2. עומק וקוטר הקידוח, בהתאם לבניה המתוכננת.

3. סוג הקרקע.

4. ייעוד הקרע ותכנית הבניין.

כמובן שככל שמתבצעים יותר קידוחים, כך מתקבל מידע עשיר יותר והמאפשר קבלת החלטה מדויקת ומסומכת יותר. אולם יועץ הקרקע וביחד עם הקונסטרוקטור ידעו למטב את פריסת הקידוחים בהתאם לשיקולים מקצועיים וכמו אלו המופרטים מעלה.

 

הערכת תוצרי קידוח החדרה תקנית
 

כדי לאפשר הערכה ראשונית של תוצרי תהליך קידוח בשיטת SPT, מקובלת הטבלה הבאה:

2023-05-07_15-39-30.png
bottom of page