top of page
20180701_153054.jpg

מכשול תת קרקעי רצועת עזה

בניית מכשול תת קרקעי בהיקף עצום ובסוגי קרקע משתנים

האתגר:

· היקף פרויקט גדול מאד המחייב פיצול העבודה למוקדים וקבלני משנה שונים.

· ביצוע אלמנטי סלארי בנפחים גדולים המחייבים התאמת שיטות הביצוע והציוד.

· התמודדות עם תקלות והפתעות שונות במהלך הביצוע (למשל- בריחת בנטונייט, סגרגציה חמורה בבטון וכו').

הפתרון:

· ביצוע חקירת שדה לאורך כל הרצועה, לבחינת סוגי הקרקעות השונים.

· הגעה תכופה לשטח לבחינת בעיות ואילוצי ביצוע המחייבים התאמה ופתרונות יחודיים.

bottom of page