top of page

שימוש בשיטות גיאופיזיות מתקדמות לחקירת קרקע

Construction Site

הקדמה

שימוש בשיטות אלו יכול לספק מידע רב ערך על תכונות הקרקע , ובכך לסייע לקבל החלטות
מושכלות יותר בנוגע לתכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות הבנייה.

מהן שיטות גיאופיזיות מתקדמות? 

שיטות גיאופיזיות מתקדמות הן שיטות לא פולשניות, המשמשות למדידת תכונות פיזיקליות של הקרקע, כגון :

  • התנגדות חשמלית

  • מהירות גלי קול בקרקע

  • השפעת צפיפות הקרקע

  • מוליכות מגנטית

מידע זה יכול לשמש ליצירת מודלים תלת-ממדיים של תת-הקרקע, המאפשרים: 

  • לזהות ולתחום שכבות קרקע שונות.

  • לאתר קרקע בעייתית, כגון קרקע חלשה חללים או קרקע מזוהמת.

  • להעריך את עומק ועובי שכבות הקרקע.

  • לתכנן את יסודות המבנה בצורה יעילה יותר.

  • לפַקֵחַ על עבודות הבנייה ולוודא שהן מתבצעות בהתאם לתכנון.

יתרונות השימוש בשיטות גיאופיזיות מתקדמות:
דיוק: שיטות אלו מספקות מידע מדויק ורב ממדי על תת הקרקע.  
יעילות: שיטות אלו מאפשרות לחקור שטחים גדולים בזמן קצר יחסית. 
חיסכון בעלויות: שיטות אלו יכולות לחסוך כסף על ידי הימנעות מחפירות וניסויים יקרים.
ידידותיות לסביבה: שיטות אלו אינן פולשניות ואינן פוגעות בסביבה.

המלצות
מומלץ לשקול שימוש בשיטות גיאופיזיות מתקדמות, שכן,  שיטות אלו יכולות לספק מידע שיסייע לקבל החלטות מושכלות יותר ולשפר את איכות ויעילות עבודות הבנייה.

 

 

bottom of page