top of page
20171001_114845.jpg

פרויקט פינוי בינוי כפר סבא

מתן חוות דעת שנייה למבנה מגורים של קבוצת רכישה ומתן פיתרון לסיום מוצלח של הבניה הן בפן הכלכלי והן בזמן הביצוע.

האתגר:

באתר המדובר בוצעו גניבת חול והחזרה של מילוי בפסולת.

הפתרון שנתן היועץ הקודם היה ביצוע יסודות עמוקים מאד ויקרים מאד אשר הפכו את הפרויקט ללא כלכלי.

הפתרון:

ייצוב והקשחה של המילוי ע"י רשת עמודי בטון.

ביסוס המבנה על גבי דוברה (רפסודה).

bottom of page