top of page
WhatsApp Image 2021-12-07 at 15.13.43.jpeg

מבנה צמוד קרקע בכפר שמריהו

בניית וילה יוקרתית הכוללת חזיתות זכוכית ומפלסים משתנים בשטח בו היה מבנה קיים.

האתגר:
ביצוע של ביסוס רדוד סמוך ליסודות ותשתיות של מבנה קודם.

הפתרון:
ביצוע מספר רב של פיקוחים עליונים לבחינת חתך הקרקע בשלבי חפירה שונים.

bottom of page