top of page
20230329_145502.jpg

מבנה מגורים במבשרת ציון

חוות דעת שניה ומציאת פתרון כלכלי לביסוס 2 מבנים בני 9 קומות עיליות מעל 2 קומות תת קרקעיות באתר שבו התגלה בור סיד ישן.

האתגר:

מגרש עבור מגורים אשר ממוקם מעל בור ששימש להפקת סיד ומולא באופן לא מבוקר עם מילוי מקומי. הפתרון שנתן היועץ הקודם ייקר מאד את הפרויקט.

הפתרון:

·בניין ראשון: טיוב הקרקע ברשת עמודי בטון וביסוס המבנים על דוברה (רפסודה).

·בניין שני: יבוצע על כלונסאות מיקרופייל.

·הביצוע יחל מהבניין הראשון ולאחר סיום ביסוס יבחן הצורך לשינוי במבנה השני.

bottom of page