top of page
Deformed mesh.png

פרויקט אנליזה ברכבת נתב"ג

ניתוח השפעת כריית מנהרות רכבת קלה על יסודות גשר מעל מסילות נתב"ג באמצעות אנליזת תלת-מימד

האתגר:

· בחינת השפעה עתידית של כריית צמד מנהרות רכבת קלה על יסודות נציב גשר רכבים מעל מסילות נתב"ג.

· מנהרות הכריה יבוצעו בשלב לא ידוע, עם Skew ביחס לנציב הגשר.

הפתרון:

· בניית מודל אלמנטים סופיים תלת מיימדי (Plaxis 3D) המדמה את שלבי הביצוע המתוכננים ובוחן השפעתם על הגשר.

· תוצאות המודל אפשרו שמירת תכנון הגשר הקיים מבלי לבצע שינויים שיגררו עלויות גבוהות ופגיעה בטיב ההנדסה של הגשר.

bottom of page