top of page
בית ספר חופים חדרה

בית ספר חופים חדרה

חוות דעת שניה למבנה בשטח כולל של 9,000 מ״ר ומתן פיתרון שקיצר משמעותית את זמן הביצוע

האתגר

פרויקט להקמת מבנה בן 3 אגפי כיתות בני שלוש קומות כל אחד, בשטח כולל של 9,000 מ״ר.

פתרון הביסוס שניתן על ידי היועץ הקודם כלל כלונסאות בנטונייט, שביצועם כרוך בעלות גבוהה וזמן ביצוע איטי.


פתרון:

שימוש בכלונסאות קצרים שנקדחו ביבש מעל מי התהום, בעלות נמוכה משמעותית וזמן ביצוע קצר בהרבה.


bottom of page