top of page
מבנה צמוד קרקע כפר שמריהו

מבנה צמוד קרקע כפר שמריהו

בניית וילה יוקרתית הכוללת חזיתות זכוכית ומפלסים משתנים בשטח בו היה מבנה קיים.

האתגר:

· ביצוע של ביסוס רדוד סמוך ליסודות ותשתיות של מבנה קודם.

הפתרון:

· ביצוע מספר רב של פיקוחים עליונים לבחינת חתך הקרקע בשלבי חפירה שונים.

bottom of page