top of page
מבנה צמוד קרקע עץ אפרים

מבנה צמוד קרקע עץ אפרים

חוות דעת שנייה לפרויקט של מבנה צמוד קרקע מעל כ-10-14 מ׳ של מילוי לא מבוקר, ומתן פיתרון שאיפשר כלכלית את ביצוע הפרויקט.

האתגר:

הפרויקט נכנס לשלב ביצוע של קידוחי כלונסאות אך נתקלו בחתך קרקע בעייתי המורכב ממילוי עמוק שלא איפשר את ביצוע הפתרון שנתן היועץ הקודם.


הפתרון:

· ניתנו 2 פתרונות ביצוע, הראשון - ביסוס עמוק תוך טיפול במפולות שמתרחשות בזמן הביצוע והשני - הקשחת המילוי ע"י רשת עמודי בטון וביסוס המבנה על גבי דוברה (רפסודה) והפרויקט בוצע בהצלחה.

bottom of page