top of page
מיניפיילים במרתף לואי מרשל

מיניפיילים במרתף לואי מרשל

ייצוב וחיזוק מבנה מעבדה שנסדק ונפגע בעת שהמעבדה ממשיכה לתפקד

האתגר:

· ייצוב וחיזוק מבנה מעבדה שנסדק ונפגע בגלל אי התאמת הביסוס הקיים ופגיעה של תמיסות כימיות בבטון ובקרקע.

· מעבדה נשארת פעילה ומתפקדת כל הזמן, גם במהלך ביצוע העבודות.

פתרון:

· ביצוע קורת ראש בהיקף המבנה ותלייתו על כלונסאות בעלי מידות גדולות החודרים לעומק הקרקע במקומות בהם השהשפעה פחותה.

· התאמת סוגי הבטון לאגרסיביות הקיימת.

· ביצוע חיזוקים מתוך המבנה באמצעות מיניפיילים באמצעות חצובה קומפקטית.

bottom of page