top of page
מפעל נשר רמלה

מפעל נשר רמלה

ביצוע מגוון פרויקטים בשטח מפעל המלט, כולל מסועים, גשרי צנרת, מבני תעשיה ועוד.

האתגר:

· מפעל המלט היחיד בארץ, שנבנה והתרחב לאורך השנים.

· ביסוס אלמנטים טמירים ורגישים לתזוזות על גבי חרסית שמנה ופלסטית.

פתרון:

· שמירה וריכוז של כלל חקירות השדה והמידע הגיאוטכני בכלל רחבי המפעל.

· ביצוע מגוון פתרונות ביסוס, כולל העמסות קדם, טיוב קרקע עם כלונסאות בטון ועוד.

bottom of page