top of page
מתחם מגורים בארסוף

מתחם מגורים בארסוף

בניית מתחם מגורים יוקרתי בראש המצוק החופי בארסוף

האתגר:

· ביסוס בראש המצוק החופי, החשוף לפגעי מזג האוויר והשפעת הים.

הפתרון:

· ביצוע חישובי יציבות מדרונות לכלל המדרון, מעבר לתחום המגרש, ייצוב המדרון באזורי חולשה והתאמת הביסוס.

bottom of page