top of page
פיתוח שכונות אבני חפץ

פיתוח שכונות אבני חפץ

הקמת שכונה חדשה הכוללת את כל התשתיות, מבני מגורים ושצ"פים במדרון תלול הכולל אזורי מילוי ושפך.

הפתרון של יוגר כלל:

· ליווי צמוד של עבודות הביצוע ובחינת טיב המסלע באזורים השונים.

· שיתוף פעולה עם ניהול הפרויקט (נחשון הנדסה) ושאר המתכננים במספר רב של פרויקטים יוצר "שפה משותפת" והיכרות בין אישית בין המהנדסים, דבר שמאפשר קידום התכנון והוזלת העלויות.

bottom of page