top of page
פרויקט פינוי בינוי כפר סבא

פרויקט פינוי בינוי כפר סבא

מתן חוות דעת שנייה למבנה מגורים של קבוצת רכישה ומתן פיתרון לסיום מוצלח של הבניה הן בפן הכלכלי והן בזמן הביצוע.

האתגר:

· באתר המדובר בוצע גניבת חול והחזרה של מילוי בפסולת.

· הפתרון שנתן היועץ הקודם היה ביצוע יסודות עמוקים מאד ויקרים מאד אשר הפכו את הפרויקט ללא כלכלי.

הפתרון:

· ייצוב והקשחה של המילוי ע"י רשת עמודי בטון.

· ביסוס המבנה על גבי דוברה (רפסודה).

bottom of page