top of page
תמ״א 38/1 בפייבל 12 תל אביב

תמ״א 38/1 בפייבל 12 תל אביב

פרויקט תמ״א 38/1 ((תוספת וחיזוק מבנה מגורים) בתל אביב אשר כלל תליית מבנה לצורך חפירה תחתיו.

האתגר:

· הוספת 3 קומות מרתף תחת מבנה מגורים המיועד לשימור, כולל תוספת קומות עיליות.

פתרון:

· בניית מערך חיזוק והקשחה למבנה הקיים, תלייה על כלונסאות (Underpinning) והשלמת החפירה תחת המבנה.

bottom of page