top of page
20200224_131403.jpg

רחוב האימהות טבריה

סלילת כביש רחוב האמהות באזור חווארי בעייתי - שיטת ביצוע שחסכה מיליוני שקלים

האתגר:

אזור חווארי מועד לגלישות  שלא איפשר השלמת הכביש לכיוון מערב. בנוסף לכביש, המבנה האחרון לכיוון קטע הכביש הנוסף גלש לכיוון צפון מערב, לכיוון הכביש.

הפתרון:

לפני כניסתנו לפרויקט הוצע פתרון מורכב מאד שכלל כלונסאות ועוגנים קבועים בחוואר. ביוגר הצענו פתרון חלופי של ״חוות כלונסאות״ בלבד, כאשר הכביש עצמו הינו משטח בטון היצוק על הכלונסאות. הכלונסאות היו בקוטר 90 ס״מ ו-110 ס״מ ובעומק 50 מ׳, ובוצעו כרשת ברוחב הכביש ועד קצהו המערבי. הערכת קצב הביצוע של הכלונסאות בציוד הקיים בארץ היתה כלונס אחד ביומיים, אך בסיוע מכונה מחו״ל הקצב בפועל היה 1-2 כלונסאות ביום. הפתרון הביא לחיסכון עצום בזמן וכסף המוערך במיליוני שקלים לכל הפחות.

bottom of page