top of page
20170221_091045.jpg

תמ"א 38/1 אוסישקין תל אביב

מבנה קיים המבוסס באמצעות פלטות על גבי חרסית שמנה סמוך למפלס מי תהום (מנוגד לתקינה ולשיטות בניה נהוגות כיום).

האתגר:

יצירת מבנה יציב המתנגד לסדיקה. השיטה המקובלת היא ביצוע כלונסאות עמוקים במי תהום בעלות גבוהה. זאת בהשוואה לפתרון יצירתי של דוברה.

הפתרון:

הקשחת המבנה על ידי קשירת כלל יסודות המבנה בדוברה כדי לאלץ התנהגות אחידה.

bottom of page