top of page

פרויקטי מגורים

"עזבתי יועץ אחר שלתחושתי לא ידע להתמודד עם המורכבויות של הפרויקט ... ההמלצות שקיבלתי הם שיועץ הקרקע הטוב ביותר בארץ הוא מוטי יוגר. לאחר למידה של הנושא הפתרונות הגיעו מיד והתקדמנו לפי הנחיות יועץ הקרקע תוך חיסכון של מיליונים בעלויות הביצוע״

שלמה אלפי, נאות האחים ייזום ובניה

משרדנו מלווה מזה עשרות שנים פרוייקטי מגורים במתן פתרונות יצירתיים המביאים לחיסכון משמעותי בעלויות הביסוס, לעיתים בהיקף של מיליוני שקלים. 

אנו מלווים מגוון גדול של יזמים וקבלנים בפרויקטי בניה חדשה ותמ"א, ממבני מגורים בודדים עד מתחמים הכוללים מאות יחידות דיור ומשלבים בין פיתוח שכונה וביסוס המבנים. העבודה כוללת ביצוע סקר קרקע לפי הנדרש באתר (קידוחי ניסיון/סקר גיאולוגי) והכנת דו"ח קרקע הכולל מפרטים לביצוע, כל זאת תוך שיתוף פעולה עם צוות המתכננים שנבחר ע"י היזם ושימוש בשיטות ביסוס מתקדמות למתן הפתרון החסכוני ביותר לפרויקט.

אורון נדל״ן לוגו
אזורים לוגו
שיכון ובינוי לוגו
י.ח. דמרי לוגו
ינושבסקי לוגו

פרויקטים נבחרים - מגורים

bottom of page