קירות עפר משוריין מאחורי קירות בנין טמונים– אורנית

קירות עפר משוריין מאחורי קירות בנין טמונים – אורנית

 

רח' האקליפטוס 6 ת.ד. 2303 קדימה 60920

E-mail: office@engyuger.com

טל: 09-8911401 פקס: 09-8911490